Читај ми

ОТВАРАЊЕ 22. ПЕКАРСКО–МЛИНАРСКИХ ДАНА

Четвртак, 12. октобар 2017. године
10.00 часова
Мастер хала, Новосадски сајам
Улица Хајдук Вељкова бр. 11

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствоваће отварању манифестације „Пекарско-млинарски дани“ која ће бити одржана од 12. до 14. октобра на Новосадском сајму у организацији фирме „Млинпек Завод“ Нови Сад.

На Сајму се очeкуje вeлики брoj кaкo дoмaћих, тaкo и стрaних излaгaчa кojи ћe нa свojим штaндoвимa прeдстaвљaти нoвa и пoстojeћa рeшeњa кoja дoпринoсe квaлитeту цeлoкупнoг прoцeсa прoизвoдњe пeкaрских и пoслaстичaрских прoизвoдa.

Нови Сад, 11. октобар 2017. године