Читај ми

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ''СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА И ФИНАНСИРАЊА''

Члан Градског већа за привреду мр Горан Сечујски присуствоваo je радионици ''Социјално предузетништво-могућности развоја и финансирања'' коју организују Град Нови Сад, Привредна комора Србије и Агенција Алма Монс у оквиру Пројекта ''EASE & SEE: РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ''.

- Иако у Србији социјално предузетништво није регулисано законским актима постоје примери социјалних предузећа. Ова радионица је добар начин да они који се баве овим питањем размене искуства. Основни проблем у нашој земљи је незапосленост, а социјално предузетништво могло би да буде један вид решавања тог великог проблема. У односу на класична предузећа социјалним предузетницима је осим стицања профита циљ и давање допринпоса заједници, на пример запошљавањем теже запошљивих категорија као што су особе са инвалидитетом или лица старија од 50 година. Зато је јако важно да се локалне управе укључе у развијање социјалног предузетништва – истакао је мр Горан Сечујски.

Циљ радионице је представљање могућности развоја инструмената финансијске подршке социјалном предузетништву у Србији, али и добре праксе у новом концепту сарадње између социјалних предузећа и пословног сектора. У том смислу од изузетног значаја је повезивање предузећа, коорпоративног сектора, финансијских институција и других релевантних чинилаца ради размене искустава и стварања нових перспектива за развој модела одрживог пословања.

Социјално предузетништво представља иновативни модел пословања који све више добија на значају као одговор за решавање различитих економских проблема у друшву коришћењем предузетничких принципа. Стварање адекватне инфраструктуре и подршке за развој и одрживост оваквог вида пословања представља изазов и један од приоритета друштва у целини.

Нови Сад, 10. јун 2014. године