Читај ми

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП О ЗАШТИТИ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Годину дана након ступања на снагу Закона о правима пацијената, Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Министарством здравља организује серију скупова на тему „Заштита права пацијената након годину дана – из угла локалних самоуправа“. Скупу који је одржан у Новом Саду присуствовали су саветници права пацијената и чланови локалних савета за здравље са подручја Војводине, а присутне је на самом почетку састанка поздравио члан Градског већа за здравство проф. др Золтан Хорват.

-Досадашње искуство саветника у Новом Саду показало је да су се пацијенти углавном жалили на повреду права на квалитет здравствене услуге, као и на повреду права на доступност здравствене заштите. Међутим, највећи број приговора односио се на заказивање прегледа, односно право на поштовање пацијентовог времена. Ту се ради о системском проблему, на који утичу бројни фактори, а који се мора решавати правилном едукацијом лекара опште праксе, бољом организацијом хроничних болесника, правовременим улагањем у здравствене раднике и на друге начине. Надам се да ће данашњи скуп помоћи саветницима за права пацијената у ефикаснијем суочавању са овим проблемима - изјавио је проф. др Золтан Хорват.

Циљ скупа је размена искуства ради уједначавања праксе и евидентирања проблема у спровођењу надлежности, како би се дошло до бољих решења и како би се ефикасније спроводио Закон о правима пацијената. Према речима представнице Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља Јелице Радуловић доношењем овог закона Држава је направила искорак у области људских права, а овакви скупови треба да покажу да ли постоје потешкоће у његовој имплементацији и уколико постоје, како да се превазиђу.

Искуства из Новог Сада представио је Саветник за заштиту права пацијената Михајло Кнези који је том приликом истакао да су новосадски саветници, за годину дана обрадили више од 120 формално поднетих приговора, примили преко 150 странака и обавили 300 телефонских разговора са пацијентима.
-Део проблема успели смо да решимо непосредном комуникацијом са даваоцима медицинских услуга, тако да нису сви пацијенти који су нам се обратили поднели приговор. Трудимо се да ојачамо партнерски однос између пацијента и здравствених установа и да јачамо свест о поштовању права, али и обавеза пацијената- објаснио је Михајло Кнези.

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе или саветнику за заштиту права пацијената. Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено или усмено на записник. Послове саветника права пацијената на тeриторији Града Новог Сада обављају дипломирани правници Сандра Гаврић – Вебер и Михајло Кнези. Адреса саветника за заштиту права пацијената је: Градска кућа, Трг слободе број 1, 21000 Нови Сад. Пацијенти се саветницима могу обратити и телефоном на број: 021/420-066, локали: 178 и 130, као и електронском поштом: mihajlo.knezi@novisad.rs и sandra.gavric@novisad.rs.

Нови Сад, 27. новембар 2014. године