ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОДЛОЖЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ, КОЈA ЈЕ БИЛA ЗАКАЗАНA ЗА 11. ЈУН 2020. ГОДИНЕ У 9.00 ЧАСОВА, У ПЛАВОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НА КОЈОЈ ЈЕ БИЛО ПРЕДВИЂЕНО РАЗМАТРАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА  И СУГЕСТИЈА НА:

1. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I), након  јавног увида,
2. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима), након  јавног увида,
3. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш), након поновног јавног увида
4. Нацрт плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици, након поновног јавног увида.

О НОВОМ ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ГРАЂАНИ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ НАКНАДНО.