ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БР. 7 ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ