НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ НА АДРЕСИ УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7 У НОВОМ САДУ (ЗГРАДА РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА)