МОСТ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА

За предметни локалите је спроведен УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА. Сходно елементима из одабраних решења, усвојиће се решење које ће бити уграђено у плански основ – План генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом, који је у завршној фази доношења, а који ће бити плански основ за реализацију овог изузетног инфрастуктурног објекта.