ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ – КУПОВИНОМ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ “КРОВ 2017”