ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА О ДОДЕЛИ СТАНА ИЛИ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ ЛИЦУ БЕЗ СТАНА- СВОЈСТВО БОРЦА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ- КАО И КОРИСНИКУ ПРАВА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ