ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

www.zzzzsns.co.rs
 

Organizacione jedinice:

Služba za opštu medicinu sa odeljenjem za unapređenje i očuvanje zdravlja
Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za specijalističko konsultativnu delatnost:

  • ginekologija
  • dermatovenerologija sa medicinskom kozmetologijom
  • otorinolaringologija sa audiometrijom
  • oftalmologija sa ortorejterom
  • psihijatrija sa savetovalištem za mentalno zdavlje
  • interna medicina
  • fizikalna medicina sa sportskom medicinom

Služba za stomatologiju
Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i sruge slične poslove

Savetovališta:

Savetovalište za zdrave stilove života
Savetovalište za kontracepciju i planiranje porodice
Savetovalište za pravilnu ishranu i dijabetis
Savetovalište za polno prenosive bolesti i HIV-SIDU

Rukovodioci radnih jedinica:
Načelnik Službe opšte medicine dr Snežana Gašić,spec.opšte medicnie
Šef Odeljenja laboratorijske dijagnostike prim. dr Dragana Pap
Načenik Službe za specijalističko kons.del. dr Erika Đozić spec.ORL
Načelnik Službe za stomatologiju dr Milan Straživuk
Šef Službe pravnih,ekonomsko-finanisijskih i tehničkih poslova Krstanović Mirjana dipl.prav.

 

Adresa: Novi Sad, Dr Sime Miloševića 6
E-mail: studuns@gmail.com
Web adresa: www.zzzzsns.co.rs

Direktor: prof. dr Veselin Dickov
Radno vreme: svakog radnog dana od 7,00 do 20,00
subotom od 8,00 do 13,00