Čitaj mi

ZAPRIMLjENO DEVET PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA STAMBENO ZBRINјAVANјE INTERNO RASELjENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE

Komisija za izbor korisnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu zaprimila je devet prijava na Javni poziv za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje, u okviru humanitarne akcije „KROV 2017“, koju sprovodi Grad Novi Sad u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Pomoć se odobrava u maksimalnom iznosu do 1.118.336,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika, za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom, a namenjena je interno raselјenim licima sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavlјeno boravište, odnosno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada.

Komisija vrši proveru podataka po službenoj dužnosti, a nakon kompletiranja celokupne dokumentacije, biće utvrđena Rang lista reda prvenstva, u skladu sa propisanim kriterijumima i donešena odluka o dodeli dve seoske kuće sa okućnicom.

Novi Sad, 9. mart 2018. godine