ZAKLJUČAK KOJIM SE UTVRĐUJU PROGRAMI UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I ODOBRAVAJU SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRENJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐ

Preuzmite zakljucak.pdf (application/pdf 5039 KB)