Čitaj mi

U SKUPŠTINI NOVOG SADA KONSTITUISANA ''ŽENSKA ODBORNIČKA MREŽA''

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poslanica Narodne Skupštine Republike Srbije Marija Obradović i poslanica Skupštine AP Vojvodine Mia Strajin prisustvovali su konstitutivnoj sednici ''Ženske odborničke mreže Skupštine Grada Novog Sada''.

Po ugledu na Žensku parlamentarnu mrežu Narodne skupštine Republike Srbije i Parlamentarnu mrežu Skupštine AP Vojvodine, odbornice Skupštine Grada Novog Sada odlučile su da se ujedine oko zajedničke ideje, i bez obzira na stranačku pripadnost, osnuju radno telo kako bi relizovale aktivnosti na ostvarenju opštekorisnih društvenih cilјeva i doprinele osnaživanju uloge žena u razvoju savremenog društva.

Gradonačelnik Miloš Vučević pozdravio je ovu inicijativu 27 odbornica iz svih stranaka, naglasivši da je reč samo o formalizaciji normi i aktivnosti koje se u Novom Sadu uveliko primenjuju.

- Podsećam vas da je Novi Sad i potpisnik Evropske povelјe o ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnoj zajednici. Očekujem od koleginica da aktivno učestvuju u donošenju važnih odluka, ali i u nadzoru implementacije istih, i to u saradnji sa koleginicama iz drugih nivoa vlasti. Jedno od najvažnijih pitanja jeste nasilјe nad ženama i decom u porodici, ali treba posebnu pažnju posvetiti i ekonomskom jačanju žena, i suzbijanju pojave nedovolјnog učešća žena u izvršnoj vlasti, pre svega u javnim preduzećima. Vreme je za nove korake u ovoj oblasti, a važno je naglasiti da je država već uradila veliki posao sa novim zakonskim rešenjima u sprečavanju i borbi protiv nasilјa nad ženama – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kako je ocenila poslanica Skupštine Republike Srbije Marija Obradović poslednjih godina poklanja se mnogo više pažnje rodnoj ravnopravnosti što ukazuje na stepen zrelosti i demokratičnosti srpskog društva.

- Ovo se dešava širom opština i gradova, a najvažnije je da se žene organizuju i ujedine svoju političku moć u popravlјanju uslova života za sve građane, jer je akcenat na jačanju porodice, i nema odluke koja je dobra za srpsku ženu, a da nije istovremeno dobra za muškarca. Mi kao političarke ne smemo biti podelјene u stranke kada je reč o temama kao što su sprečavanje nasilјa u porodici, zdravlјe i obrazovanje žena i slično – kazala je Marija Obradović.

Poslanica Skupštine AP Vojvodine Mia Strajin navela je da se formiranjem ovakvih mreža ujedinjuju svi nivoi vlasti u rešavanju velikih društvenih problema, čime se doprinosi stvaranju bolјeg društva. Predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost i odbornica u Skupštini Grada Novog Sada Mirjana Vasilić pozvala je Novosađanke da se obrate ovom radnom telu za podršku u rešavanju bilo kakvih problema, ali i ukoliko imaju ideje i sugestije koje se tiču pobolјšanja društvenog položaja žena.

- Novosađanke mogu da dođu svakog ponedelјka od 9 do 12 časova u Skupštinu Grada, ali i češće ukoliko se iskaže potreba, a mogu nam se javiti putem mejla na adresu zenskaodbornickamrezagons@novisad.rs - poručila je Mirjana Vasilić.

Novi Sad, 29. novembar 2017. godine