Čitaj mi

ŠKOLE KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA

Javno preduzeće  ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ obaveštava sve zainteresovane da je počeo upis na novi ciklus ŠKOLE KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA.

Naziv programa:   ŠKOLA KLIZANјA I UMETNIČKOG KLIZANјA

Organizatori:  Klizački klub ,,Vojvodina“ i JP ,,SPC Vojvodina“

Koordinator:  Svetlana Trešnjić, instruktor klizanja

Fond:   10 nastavnih časova

Termini kursa: utorak i četvrtak-  od 8,00 do 9,00 / od 16,45 do 17,45
   subota -   od  8,30 do 9,30 časova

Upis:       Od 26.1.2018. godine na blagajni klizališta svakog radnog  dana    od 10,00 do 20,00 sati

Cena:   3.000,00 dinara

Trajanje kursa:  1 – 22.2.2018.