PREDLOG ODOBRENIH SREDSTAVA ZA II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ZA PODSTICANјE PROGRAMA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD