PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLjŠANјE USLOVA STANOVANјA INTERNO RASELjENIH LICA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, DOK SU U RASELjENIŠTVU, KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM