PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENјA PRIJAVA I PREDSTAVKI STRANAKA U VEZI SA RADOM ORGANA GRADA NOVOG SADA I POSTUPANјA PO NјIMA

Preuzmite pravilnik.pdf (application/pdf 4490 KB)