Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O POLAGANјU ISPITA ZA TAKSISTE

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju Grada Novog Sada obaveštava kandidate koji su do 25. juna 2019. godine podneli zahtev za polaganje ispita, da će ispit biti održati u zakazanom terminu (15. jul 2019. godine - pismeni deo i 17. jul 2019. godine - usmeni deo).

Kandidati koji od 26. juna 2019. godine podnesu zahtev za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi prevoz i o poznavanju Grada Novog Sada biće naknadno obavešteni o narednom terminu za polaganje pismenog i usmenog dela ispita.

Novi Sad, 26. jun 2019. godine