NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET

www.nou.edu.rs

Novosadski Otvoreni Univerzitet (Radnički Univerzitet “Radivoj Ćirpanov”) osnovan je 20. novembra 1952. godine, ali je kao pravni naslednik Narodnog univerziteta, koji je osnovan 1919, prisutan u Novom Sadu punih 90 godina. NOU je dobio svoju konačnu formu 1968. godine kada je u njegov sastav ušao i Kulturno-informativni centar Grada. Tako je Novosadski otvoreni univerzitet formiran kao organizacija za potrebe opšteg i stručnog obrazovanja i kulturnog informisanja i obrazovanja za kulturu dece, građana i radnika. Od osnivanja do danas, prolazeći kroz permanentne organizacione promene prilagođene različitim potrebama društva i potrebama stanovništva, kroz Radnički univerzitet prošlo je blizu 2,5 miliona polaznika.

NOU je tokom godina ostvario saradnju sa svim institucijama nauke i obrazovanja u zemlji, kao i sa brojnim međunarodnim institucijama, ministarstvima i ambasadama, preko kojih se vršila razmena programa. Kao jedan od najvećih Radničkih univerziteta u zemlji, NOU je uvek bio lider u procesima obrazovanja i prezentacije kulture na teritoriji Vojvodine. Prepoznatljiv oblik procesa rada NOU je, takođe, praćenje najnovijih evropskih i svetskih trendova u kulturi i obrazovanju. Trenutno brojni moderni programi čekaju na rešavanje problema poslovnog prostora institucije, koji je izgoreo 2000. godine.

NOU je organizaciono podeljen na dve osnovne celine:

Centar za Kulturu i Centar za Permanentno obrazovanje.

CENTAR ZA KULTURU
Najpopularniji programi Novosadskog otvorenog univerziteta odvijaju se u ovom Centru, koji u poplavi kvazikulture razvija ukus i kriterije posetilaca prema kulturnim vrednostima. Kroz rad Centra Novosađani se sreću sa poznatim i istaknutim ličnostima likovne, muzičke, scenske, književne, filmske i naučne svakodnevnice.
Aktivnosti su usmerene na širenje i promovisanje kulture u našem okruženju. Organizuju se književne večeri, promocije, filmske projekcije, koncerti, izložbe, letnji programi i sl. Među tradicionalnim programima ističu se “Novosadski salon” godišnja likovna smotra stvaralaštva umetnika Novog Sada, javne tribine, umetničke kreativne radionice za edukaciju odraslih, kao i programi za decu. U okviru Dečijeg kulturnog centra, Novosadski otvoreni univerzitet je ostvario saradnju sa brojnim novosadskim osnovnim školama preko programa kreativnih radionica, kroz koje godišnje prođe preko 2500 dece. Sa Društvom “Raspustilište” Novosadski otvoreni univerzitet realizuje najpopularniju manifestaciju kulture i obrazovanja dece “RASPUSTILIŠTE”, tokom zimskog i letnjeg školskog raspusta.

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE
Obuhvata tri oblika obrazovanja:

NEFORMALNO ILI PERMANENTNO OBRAZOVANJE sa blizu 110 različitih oblika i mogućnosti prekvalifikacija i dokvalifikacija na svim nivoima znanja. S obzirom da su Ujedinjene Nacije 21. vek proglasile vekom obrazovanja, ovaj Centar smatramo najperspektivnijim delom NOU. Permanentno obrazovanje se sprovodi u formama treninga, kurseva, tečajeva, seminara, savetovanja, kreativnih radionica...
U saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih, NOU je jedan od osnivača i pokretača programa Univerziteta trećeg doba.

CENTAR ZA INFORMATIKU osnovan je sa pojavom i opštom upotrebom računara na ovim prostorima. Prateći tokove informatičkog društva, kroz Centar je do sada prošlo oko 16.000 polaznika obučavajući se na programima od osnova računarske pismenosti, pa do usko specijalizovanih obuka i seminara. NOU je uložio velika materijalna sredstva za obezbeđenje najnovijih informatičkih tehnologija.

CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA je najstarija škola stranih jezika u našem gradu. Organizuju se tečajevi engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog, španskog, ruskog, grčkog i srpskog jezika, kao i jezika koji se govore u Vojvodini. Nastava se organizuje u grupama, ali u individualnoj formi. Centar organizuje tečajeve za predškolski uzrast, učenike osnovnih i srednjih škola i za odrasle. Za realizaciju nastave obezbeđuju se moderna nastavna sredstva i učila.

LIČNA KARTA INSTITUCIJE

Direktor NOU je Mirko Karakaš, diplomirani sociolog
Na NOU je zaposleno 29 radnika, od kojih 10 sa visokom i višom stručnom spremom iz oblasti kulture i obrazovanja.
Perspektivna i razvojna strategija NOU je da svojim delovanjem, s jedne strane, obezbedi programe za ubrzavanje procesa tranzicije i liderske programe, a s druge strane, da širi aktuelnu kulturu i očuva tradiciju vojvođanske multikulturalnosti.

Radnička 20, 21000 Novi Sad
tel. +381 21 529-861
fax. +381 25 528-085
nsopenun@gmail.com