Most u produžetku Bulevara Evrope

Planirani most preko Dunava predstavlja produžetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) u pravcu juga. Izgradnjom ovog mosta povezaće se autoput (DP IA-1) sa Bačke strane sa državnim putevima DP IB-21 i DP II A-119 sa Sremske strane, kao i delovi grada kroz koje prolazi bulevar. Ovim će se ostvariti najbrža veza od granice sa Mađarskom i Subotice na severu do Rume i Šapca na jugu, kao i još jedna veza Novog Sada sa Fruškom gorom koja će saobraćajno rasteretiti Sremsku Kamenicu.
Dužina mosta: 1300 m2
Širina mosta: min 28 m