LjILjANA KOKOVIĆ

LjILjANA KOKOVIĆ
Pomoćnica gradonačelnika
ADRESA: Trg slobode 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: +381 21 480-7777 lokal 131
e-mail: ljiljana.kokovic@novisad.rs

Pođena je u Kuli 27. oktobra 1965. godine. Srednju školu je završila u Somboru, smer prevodilački na Pedagoškoj akademiji.
Po obrazovanju je ekonomista za spoljnu trgovinu i menadžer u marketingu.
Posvećena je humanitarnom radu.
Ima dugogodišnje radno iskustvo u privredi, a od 2010. godine se posvećuje radu sa osobama sa invaliditetom posebno kroz rad u Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Novog Sada. Aktivno učestvuje u održavanju i kreiranju vizuelnog identiteta Udruženja kroz elektronske i štampane medije. Zapažene rezultate postiže u organizovanju i okupljanju volontera za rad sa osobama sa invaliditetom kao i u  realizaciji mnogobrojnih projekata u ulozi projektnog menadžera. U poslednjih nekoliko godina učestvuje u radu Koordinacionog odbora osoba sa invaliditetom Grada Novog Sada i u Skupštini MNRO Grada Novog Sada. Autorka je biltena  Dnevnog boravka Udruženja za pomoć MNRO.
Obavlja  funkciju predsednice Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Svojim entuzijazmom i upornošću, sa timom mladih volontera, realizovala je brojne seminare, treninge, konferencije i manifestacije (koncerte, priredbe, izložbe, predstave...).
Bila je predsednica Saveta mesne zajednice Jugovićevo  u periodu od 2009. do 2013. godine. Članica je Socijaldemokratske partije Srbije i  potpredsednica Saveta za socijalna pitanja i brigu o deci i mladima u Gradskom odboru Socijaldemokratske partije Srbije.
Govori ruski i služi se engleskim jezikom.
Udata je, majka jednog deteta.