LISTA REDA PRVENSTVA O DODELI STANA ILI PORODIČNE KUĆE LICU BEZ STANA- SVOJSTVO BORCA PRVE KATEGORIJE- KAO I KORISNIKU PRAVA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE