Čitaj mi

KONFERENCIJA „UVAŽITE NAS, MI SMO OVDE ...“

Četvrtak, 28. novembar 2019. godine
10.30 časova
Kulturna stanica „Eđšeg“
Ulica Antona Čehova br.4, Novi Sad

Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin pozdraviće prisutne na konferenciji „Uvažite nas, mi smo ovde ...“. Konferenciju posvećenu unapređenju položaja mladih organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa udružnjem „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019“.

Na konferenciji će biti predstavlјeni rezultati analize Upitnika o participaciji i unapređenju položaja mladih u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srbiji, koju je izradio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Skupu će prisustvovati predstavnici i predstavnice Kancelarija za mlade, Opštinskih uprava kao i predstavnici omladnskih organizacija i medija.

Novi Sad, 27. novembar 2019. godine