KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite lista.pdf (application/pdf 1527 KB)