Čitaj mi

KAMPANJA POSVEĆENA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU PROMOVISANA U NOVOM SADU

Povodom kampanje vezane za Odluku Vlade Srbije da 2019. bude proglašena godinom bezbednosti i zdravlјa na radu, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa ministarom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem, prisustvovao je sastanaku koji je danas održan u Skupštini Grada Novog Sada.

Tom prilikom rečeno je da će u ovoj godini biti doneti novi zakoni iz te oblasti, kao i pravilnik o profesionalnim bolestima. Takođe, očekuje se usvajanje novog zakona o osiguranju u slučaju povreda na radu.

- Tri subjekta su uklјučena direktno u ovaj važan proces. Državni organi, poslodavci i sami zaposleni, tako da svi moraju voditi računa o preduzetim merama, i svačija je uloga podjednako bitna. Poslodavci moraju voditi račna o profitu, ali ne po cenu zdravlјa zaposlenih i lјudskih života. Na svima nama je da stvorimo takvu atmosferu da ne zaustavlјamo investicije, ali da iznad svega čuvamo lјudske živote – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kampanja kojom se promovišu bezbednost i zdravlјe na radu, kao i programi i aktivnosti koje se na tom planu realizuju, sprovodi se u cilјu stavlјanja u fokus javnosti izuzetno važne teme za društvo i adekvatnog informisanja kako poslodavaca tako i radnika o svim bitnim aspektima na tom polјu. Kampanja koja će biti dobro medijski pokrivena, doprinosi i pospešivanju borbe protiv sive ekonomije i rada na crno, rečeno je na sastanku u Novom Sadu.

Novi Sad, 8. februar 2019. godina