JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "LISJE"

www.lisje.com

Javno komunalno preduzeće "Lisje" Novi Sad, čija je osnovna delatnost sahranjivanje i aktivnosti u funkciji osnovne delatnosti, organizovano je aktom Skupštine grada Novog Sada, 21. decembra 1989. godine.

Odlukom o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju, propisani su uslovi i način sahranjivanja umrlih, uređenje i održavanje grobalja, kao i posebne mere zaštite grobalja, koja imaju svojstvo spomenika kulture. Odgovornost i obaveza JKP „Lisje“ je da razvija savremenu kulturu sahranjivanja, poštujući tradiciju kao deo izvorne kulture i običaja naroda, načela slobode svesti i veroispovesti, kao i prava čoveka na svoju poslednju volju.

Delatnost "Lisja" zasnovana je na odredbama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od javnog interesa, Odluke o određivanju delatnosti koje se smatraju komunalnim delatnostima od lokalnog interesa, Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju i načelima Kodeksa pogrebnih usluga.

JKP „Lisje“ pruža sledeće usluge: prijavu smrti nadležnom organu; isporuku pogrebne opreme; prevoz umrlih lica u zemlji i inostranstvu; prijavu i obezbeđenje termina sahrane na izabranom groblju; organizovanje ceremonije svečanog oproštaja; sahranjivanje; kremiranje i polaganje posmrtnih ostataka; kompletne kamenorezačke usluge; podizanje i održavanje zelenila; uređenje i održavanje grobnog mesta; izradu i isporuku cvetnih aranžmana i venaca.„Lisje“ je prethodnih godina, u razvojnom smislu, proširilo svoje poslovanje novim delatnostima (proizvodnjom pogrebne opreme i ostalih predmeta od drveta, organizovanjem daća i pomena, izvođenjem građevinskih radova, proizvodnjom cveća, sadnog i rasadnog materijala), koje su u funkciji povećanja efikasnosti i efektivnosti osnovne delatnosti Preduzeća i povećanja prihoda. Ovim promenama „Lisje“ se u potpunosti tržišno orjentisalo..

Gradsko groblje u Novom Sadu otvoreno je 1974. godine i danas važi za jedno od najlepše uređenih grobalja u Evropi. Sva groblja u Novom Sadu, osim Gradskog groblja su pod posebnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kuluture, jer predstavljaju deo istorije Grada i spomeničke celine bitne za proučavanje istorije, etnologije, paleografije i drugih karakteristika značajnih za kulturnu, političku i ekonomsku istoriju Grada. Stara groblja potiču iz polovine devetnaestog veka i na njima postoji niz zaštićenih grobnih mesta, znamenitih društveno-političkih, javnih i kulturnih radnika iz prošlosti Grada. Zauzimaju površinu od 24 hektara i sva su smeštena u stambenom delu Grada. Groblja koja su pod posebnom zaštitom su: Almaško, Uspensko, Katoličko (Rimokatoličko, Reformatorsko, Evangelističko, Avijatičarsko), Jevrejsko, Rusinsko i Nazarensko groblje.
 

Dežurni centar
Kompletnu pogrebnu uslugu građani mogu dobiti u Dežurnom centru u Novom Sadu, koji se nalazi na Bulevaru oslobođenja broj 115.

Centar radi 24 časa dnevno u toku cele godine.
Telefoni: 021/6624-102, 021/66-11-555.

Gradsko groblje:
21000 Novi Sad, Rumenački put 65
telefon:021/518-077, 518-078, Faks: 518-111
 

Direkcija:
21000 Novi Sad, Narodnog fronta 53
Tel: 021/526 181, Faks: 021/469 913
 

VLADIMIR ĐAKOVIĆ, v.d. dirеktоrа
tel:526-181;
direktor@lisje.com

pomoćnici direktora telefaks: 469-913;

jkplisje@nadlanu.com
 

PIB: 101636639, Matični broj: 8055475, Šifra delatnosti: 93030