JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OSIGURANјE I NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU BILjA ZA VOĆARSKU PROIZVODNјU NA TERIRORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU

Preuzmite javni_poziv_zastita_bilja.pdf (application/pdf 1666 KB)
Preuzmite obrazac_prijave.pdf (application/pdf 418 KB)