JAVNI POZIV ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE

Preuzmite javni_poziv.doc (application/msword 44 KB)
Preuzmite prijava_na_javni_poziv.doc (application/msword 65 KB)
Preuzmite saglasnost.pdf (application/pdf 184 KB)
Preuzmite obrazac_biografije.doc (application/msword 66 KB)