JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILjEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM