JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE ILI SUFINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Preuzmite 2a._iii_jk_sa_potpisom.pdf (application/pdf 1749 KB)
Preuzmite 3._obrazac_prijave_vera.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 59 KB)
Preuzmite 3a._aneks_1.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 38 KB)
Preuzmite 3b._aneks_2.xls (application/vnd.ms-excel 47 KB)