IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite izvestaj.pdf (application/pdf 1138 KB)