Čitaj mi

IZMENA TRASE LINIJA BROJ 1, 5, 5N, 8, 11A, 11B i 17

IZMENA TRASE LINIJA

BROJ 1, 5, 5N, 8, 11A, 11B i 17
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 5, 8, 11A, 11B i 17  14. i 15. oktobra 2020. godine.
Zbog sanacije havarije na vrelovodu u Ulici Jovana Subotića (od Ulice vojvode Bojovića do Kisačke ulice) u Novom Sadu autobusi menjaju trasu kretanja na sledeći način:
LINIJE BROJ 5 i 5N
Smer Temerinski put: Od raskrsnice ulica Temerinske i Kisačke autobusi saobraćaju desno u Kisačku ulicu, levo na Bulevar kralјa Petra I, levo u Ulicu braće Jovandić, dalјe ulicama Žitni trg i Vojvode Bojovića, desno u Ulicu Jovana Subotića i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Avijatičarskog naselјa:Od raskrsnice ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojovića autobusi saobraćaju levo u Ulicu vojvode Bojovića, dalјe ulicama Žitni trg i Braće Jovandić do Bulevara kralјa Petra I, desno na Bulevar kralјa Petra I, desno u Kisačku ulicu, levo u Temerinsku ulicu i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ  11A
Od raskrsnice ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojović autobusi saobraćaju levo u Ulicu vojvode Bojovića, dalјe ulicama Žitni trg i Braće Jovandić do Bulevara kralјa Petra I, desno na Bulevar kralјa Petra I, levo u Kisačku ulicu i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ 11B
Od raskrsnice ulicaTemerinske i Kisačke autobusi saobraćaju desno u Kisačku ulicu, levo na Bulevar kralјa Petra I, levo u Ulicu braće Jovandić, dalјe ulicama Žitni trg i Vojvode Bojovića, desno u Ulicu Jovana Subotića i dalјe autobusi na liniji 11b nastavlјaju važećom izmenjenom trasom.
LINIJE BROJ  1 i 17
Smer ka centru: Od raskrsnice ulica Kisačke i Bulevara kralјa Petra I autobusi saobraćaju desno na Bulevar kralјa Petra I, levo u Ulicu braće Jovandić, dalјe ulicama Žitni trg i Vojvode Bojovića, desno u Ulicu Jovana Subotića i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer od centra (linija broj 1): Od raskrsnice ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojovića autobusi saobraćaju levo u Ulicu vojvode Bojovića, dalјe ulicama Žitni trg i Braće Jovandić do Bulevara kralјa Petra I, desno na Bulevar kralјa Petra I, levo u Kisačku ulicu i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ  8
Smer sa Novog Naselјa: Od raskrsnice Bulevara kralјa Petra I Ulice braće Jovandić autobusi saobraćaju desno u Ulicu braće Jovandić, dalјe saobraćaju ulicama Žitni trg i Vojvode Bojovića, desno u Ulicu Jovana Subotića i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Štranda: Od raskrsnice ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojovića autobusi saobraćaju levo u Ulicu vojvode Bojovića, dalјe ulicama Žitni trg i Braće Jovandić do Bulevara kralјa Petra I, levo na Bulevar kralјa Petra I i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.

AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1, 5, 5N, 8, 11A, 11B i 17 NA IZMENјENOM DELU TRASE KORISTE REDOVNA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
SAOBRAĆAJNI SEKTOR