II JAVNI KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANјE IZGRADNјE, ODRŽAVANјA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA U GRADU NOVOM SADU U 2018. GODINI