Čitaj mi

GRAD PREDAO OBJEKAT U ZONI ''SEVER 4'' KOMPANIJI ''LIR''

Grad Novi Sad uspešno je završio kompletnu izgradnju objekta u zoni ''Sever 4'' namenjenog za fabriku kompanije ''Lir''. Izgradnja je okončana prema ugovorenom planu i hala je predata u zakup toj kompaniji. Tim povodom gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da mu je veliko zadovolјstvo što se sada sa punim pravom može konstatovati da se fabrike u Novom Sadu otvaraju, za razliku od ranijih godina, i da je jedna od najvećih investicija u Novom Sadu u poslednjoj deceniji uspešno i na vreme realizovana.

Zapisnik o primopredaji objekta potpisali su u ime Grada Novog Sada gradonačelnik Miloš Vučević, u ime JP ''Poslovni prostor'' direktor Zoran Jovčić i u ime kompanije ''Lear Corporation DOO Beograd'' opunomoćeni predstavnik Pavel Larinov.

Otvaranje ove fabrike predstavlјa značajan, novi priliv sredstava u gradski budžet i to na osnovu zakupa i poreza na zarade zaposlenih. Najvažnije je da se otvaraju nova radna mesta za naše sugrađane. Predajom u zakup izgrađenog objekta u radnoj zoni ''Sever 4'' namenjenog ovoj kompaniji, stvoreni su uslovi da američki ''Lir'' ostvari pun kapacitet u pogledu zapošlјavanja, i očekuje se da bude zaposleno oko 2500 lјudi.

Optimizam i dobra volјa nas ne napuštaju kada je reč o razvoju privrede u Novom Sadu, i ovo je svojevrsan poziv drugim privrednim subjektima da se, vođeni dobrim primerom kompanije ''Lir'', osmele i svoje poslovne poduhvate realizuju upravo u Novom Sadu. Gradska administracija pokazala se kao dobar partner domaćim i stranim investitorima i to može samo da ohrabri i druge investitore da ulažu u našem gradu – nagalasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

JP ''Zavod za izgradnju grada'' bilo je ovlašćeno da u ime i za račun Grada bude investitor izgradnje hale namenjene za proizvodnu delatnost, spratnosti P, Vp i P+1, površine oko 28 000 m², uz prateće objekte, a koja ima i Energetski pasoš. Izgradnja hale kao i parternog uređenja u potpunosti je završena. Plac na kojem je hala sagrađena je samo deo zemlјišta od 57,5 hektara koje je država Srbija prošle godine besplatno ustupila Novom Sadu. Ostaje slobodno još 40 hektara, a plan Grada je da opremi preostalo zemljište i ponudi ga potencijalnim investitorima.

- Nakon više decenija dobili smo novu industrijsku zonu uz autoput Novi Sad – Beograd. Grad je uspeo da privuče dve velike strane kompanije iz automobilske industrije, koje će do 2018. godine da zaposle oko 5000 lјudi, a već do sada zaposleno je oko 2000 naših sugrađana – zaklјučio je gradonačelnik Vučević.

Novi Sad, 1. novembar 2016. godine