Čitaj mi

GRAD NOVI SAD DOBIO SREDSTVA OD POKRAJINE ZA PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin potpisao je Ugovor o dodeli sredstava putem javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti, koji je direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedelјko Kovačević, pored Novog Sada, uručio i predstavnicima drugih lokalnih samouprava. Ugovore o podršci projektima unapređenja energetske efikasnosti potpisali su i gradonačelnik Kikinde, kao i predsednici opština Titel, Kanjiža, Bački Petrovac, Alibunar i Bač.

- Ulaganje u energetsku efikasnost SPENS-a je od klјučne važnosti za opstanak i razvoj tog preduzeća. Danas na delu vidimo odličnu saradnju Novog Sada sa Pokrajinom i zahvalјujući sredstvima koja smo dobili, uskoro očekujemo realizaciju konkretnih mera. To će pre svega, biti vidlјivo u velikoj sali SPENS-a, nakon sanacije elektroenergetskih instalacija. Za JP SPC „Vojvodina“ ranije je izrađen i Elaborat o energetskoj efikasnosti, a projekat će se realizovati u fazama, u zavisnosti od prioriteta i finansijskih mogućnosti. Sadašnji menadžment preduzeća sva sredstva koja dobije iz budžeta, ulaže u uređenje sportskih sala i poslovnih prostora, popravke dotrajalih sistema za grejanje i hlađenje, jer je cilј trajno i sistemsko pobolјšanje rada preduzeća - rekao je Ognjen Cvjetićanin.

Predmet javnog konkursa bili su finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a cilј je podrška jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi pobolјšanju energetske efikasnosti. Za dodelu po tom javnom konkursu, predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 86,9 miliona dinara.

U skladu sa odlukom o dodeli sredstava, Gradu Novom Sadu je dodelјeno ukupno 15 334 498 dinara za realizaciju projekta o energetskoj efikasnosti pod nazivom „Sanacija elektroenergetskih instalacija velike sportske dvorane JP SPC „Vojvodina“ u Novom Sadu“.

Novi Sad, 19. maj 2017. godine