Čitaj mi

DODELA UGOVORA IZABRANIM KORISNICIMA POMOĆI ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

 

Ponedelјak, 9. oktobar 2017. godine
11.00 časova
Svečana sala, Gradska kuća
Trg slobode br. 1

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uručiće ugovore izabranim korisnicima pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica.

Reč je podršci pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodeli paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa (Potprojekat 5).

Tridesetoro korisnika ostvarilo je pravo na pomoć koja je bespovratna, a reč je o 9 500 evra u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i 1 500 evra u dinarskoj protivvrednosti za nabavku građevinskog materijala i opreme za pobolјšavanje uslova života, po porodičnom domaćinstvu.

Podrška za rešavanje stambenih potreba izbeglica realizovana je na osnovu Sporazuma o donaciji zaklјučenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije i Ugovora o grantu - Regionalni stambeni program, zaklјučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravlјanje projektima u javnom sektoru ''JUP istraživanje i razvoj'' i Grada Novog Sada.

Novi Sad, 6. oktobar 2017. godine