Bezbedna zajednica Grad Novi Sad

158. Bezbedna zajednica u svetu

2. Bezbedna zajednica u Vojvodini, u Srbiji, u Jugoistočnoj Evropi Potpisivanjem Ugovora sa Kolaborativnim centrom Svetske zdravstvene organizacije za promociju bezbednih zajednica sa Karolinska instituta iz Stokholma, Grad Novi Sad proglašen je Bezbednom zajednicom, 23.juna 2009. godine.

U svečanoj sali Gradske kuće, u prisustvu više od 100 gostiju iz zemlje i inostranstva, i uz prigodan program učenika muzičke škole, ugovor su potpisali: prdsednik Saveta bezbedne zajednice Grada Novog Sada dr Saša Igić, zamenik gradonačelnika Grada Novog Sada,; državni sekretar dr Tomislav Stantić, u ime ministra zdravlja prof. dr Tomice Milosavljevića; prim.dr sci .med. Mirjana Milankov, lider SZO projekta „Bezbedna zajednica“ za Srbiju; doc. dr Dragan Jovanović, rukovodilac Bezbedne zajednice Novi Sad; dr Bo Henrikson, supervizor, Kolaborativnog centra Svetske zdravstvene organizacije za promociju bezbednih zajednica, Karolinska institut, Stokholm, Švedska.

Gradsko veće Grada Novog Sada je na 44. sednici održanoj 2. marta 2009. godine (Čl. 52. tačka 11. Statuta Grada Novog Sada-prečišćen tekst - Službeni list Grada Novog Sada, broj 43/2008), donelo Zaključak o uključivanju Grada Novog Sada, sa Nacionalnim centrom za prevenciju povreda i promociju bezbednosti Novi Sad, kao partnerom, u projekat Svetske zdravstvene organizacije „Bezbedna zajednica“ i Međunarodnu mrežu bezbednih zajednica.

Ovim Zaključkom Grad Novi Sad se obavezao da će omogućiti realizaciju šest međunarodnih indikatora za bezbedne zajednice.

Radi realizacije zadataka iz ovog Zaključka, Gradsko veće Grada Novog Sada, u saradnji sa Nacionalnim centrom za prevenciju povreda i promociju bezbednosti Novi Sad, obrazovao je Savet bezbedne zajednice Novi Sad, kao stručno radno telo Gradskog veća Grada Novog Sada (Služeni list Grada Novog Sada, broj 9/2009).

Zadatak Saveta bezbedne zajednice Novi Sad je da: - sprovodi aktivnosti na ispunjavanju Međunarodnih indikatora za bezbedne zajednice Svetske zdravstvene organizacije;- stvori uslove za akreditaciju Grada Novog Sada za bezbednu zajednicu, po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije; - proglasi Grad Novi Sad Bezbednom zajednicom zajedno sa predstavnicima Kolaborativnog centra Svetske zdravstvene organizacije za promociju bezbednih zajednica.

U Savet Bezbedne zajednice Novi Sad, imenovani su: za predsednika - dr Saša Igić, zamenik Gradonačelnika Grada Novog Sada; za zamenika predsednika - prof. dr sc. med. Sanja Stojanović, član Gradskog veća Grada Novog Sada za socijalnu i dečiju zaštitu; za članove: prof. dr sc. med. Alerksandra Mikić Novakov, član Gradskog veća Grada Novog Sada za zdravstvo; Ksenija Popović, član Gradskog veća Grada Novog Sada za obrazovanje; Siniša Bubnjević, član Gradskog veća Grada Novog Sada za saobraćaj i puteve; mr Marko Narančić, član Gradskog veća Grada Novog Sada za privredu; Dunja Rakić, izvršilac za informisanje , PR koordinatora Odeljenja za odnose sa javnošću Kabineta Gradonačelnika Grada Novog Sada; prim. dr sc. med. Mirjana Milankov, direktor Nacionalnog centra za prevenciju povreda i promociju bezbednosti; doc. dr Dragan Jovanović, rukovodilac Bezbedne zajednice Novi Sad Nacionalnog centra za prevenciju povreda i promociju bezbednosti i mr Dragana Ćorić, koordinator Bezbedne zajednice Novi Sad Nacionalnog centra za prevenciju povreda i promociju bezbednosti

Savet bezbedne zajednice Novi Sad se obavezuje da dostavlja Gradskom veću Grada Novog Sada izveštaj o aktivnostima na realizaciji zadataka.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Saveta bezbedne zajednice Novi Sad, obavlja Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.