APOTEKA NOVI SAD

www.apotekanovisad.rs

Apoteka Novi Sad je registrovana kod Trgovinskog suda Novi Sad rešenjem o usaglašenosti sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti,od 18. jula 2007.godine. U sastav apoteke ulaze 15 gradskih i 17 prigradskih apoteka. Predviđeno je da se otvore još 2 apoteke u gradu.

Apoteka Novi Sad neguje tradicionalnu apotekarsku delatnost izrade i izdavanja lekova, ali je usmerena i ka savremenom trendu pružanja kvalitetne farmaceutsko – terapijske usluge, što podrazumeva usmerenost ka pacijentu i njegovom zdravstvenom problemu, aktivno učešće u izdavanju terapije, praćenju bezbednosti terapije, visok stepen saradnje sa ostalim zdravstvenim stručnjacima, a sve u cilјu optimalnog lečenja pacijenata.

Apoteka Novi Sad je zdravstvena ustanova koja vrši snabdevanje stanovništva lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima, medicinskim pomagalima, daje uputsva korisnicima za njihovu pravilnu upotrebu, izrađuje magistralne preparate, prati savremena stručna dostignuća, bavi se promocijom zdravlјa, očuvanjem životne sredine, kontinuiranom obukom kadrova (učenici farmaceutske struke, studenti farmacije, pripravnici dipl.farmaceuti i farmaceutski tehničari).

Svakodnevno profesionalno delovanje svih zaposlenih bazira se na principima Dobre apotekarske prakse i Dobre proizvođačke prakse.

Direkcija Apoteke Novi Sad
Zajedničke službe
Tel. 021/210-1200
Faks. 021/210-1205
E-mail: office@auns.co.rs
Rumenačka 1, Novi Sad

Informacije o lekovima
Pitanja možete postaviti i putem telefona 021/210-1207  radnim danom od 7:30 do  15:00
ili na e-mail adresu: nadj@auns.co.rs

Apoteka Bulevar
DEŽURNA APOTEKA
Tel.: 021/210-1213, 210-1214
E-mail: bulevar@auns.co.rs
Bulevar Mihajla Pupina 7

Apoteka Klisa
Tel. 021/210-1232, 210-1233, 210-1231
klisa@auns.co.rs
Sentandrejski put 100, Novi Sad

Apoteka Stepanovićevo
Tel. 021/210-1277, 210-1276
E-mail: stepanovicevo@auns.co.rs
Vojvode Putnika 12, Stepanovićevo

Apoteka Ledinci
Tel. 021/210-1280, 210-1281
E-mail: ledinci@auns.co.rs
Zmaj Jovina 1, Ledinci

Apoteka Prvi Maj
Tel. 021/210-1240, 210-1241
E-mail: prvimaj@auns.co.rs
Jevrejska 40, Novi Sad
Apoteka Eskulap

Tel. 021/210-1248, 210-1249
E-mail: eskulap@auns.co.rs
Trg mladenaca 15, Novi Sad

Apoteka Higija
Tel.: 021/210-1229, 210-1230, 210-1228
E-mail: higija@auns.co.rs
Nјegoševa 16, Novi Sad

Apoteka Telep
Tel.: 021/210-1252, 210-1253
E-mail: telep@auns.co.rs
Vršačka 28, Novi Sad

Apoteka Zdravlјe
Tel.: 021/210-1246, 210-1247
E-mail: zdravlje@auns.co.rs
Temerinska 2, Novi Sad

Apoteka Sanitas
Tel. 021/210-1225, 210-1226, 210-1227
E-mail: sanitas@auns.co.rs
Futoška 51, Novi Sad

Apoteka Sajmište
Tel. 021/210-1210, 210-1211, 210-1209
E-mail: sajmiste@auns.co.rs
Rumenačka 106, Novi Sad

Apoteka Sremska Kamenica
Tel. 021/210-1236, 210-1237
E-mail: kamenica@auns.co.rs
Vojvode Putnika 7, Sremska Kamenica

Apoteka Futog
Tel. 021/210-1255, 210-1254
E-mail: futog@auns.co.rs
Cara Lazara 4, Futog

Apoteka Kać
Tel. 021/210-1264, 210-1265
E-mail: kac@auns.co.rs
Kralјa Petra I 6, Kać

Apoteka Kisač
Tel. 021/210-1270, 210-1271
E-mail: kisac@auns.co.rs
Slovačka 49, Kisač

Apoteka Sremski Karlovci
Tel.: 021/210-1260, 210-1261
E-mail: karlovci@auns.co.rs
Železnička bb, Sremski Karlovci

Apoteka Kovilј
Tel.: 021/210-1272, 210-1273
E-mail: kovilj@auns.co.rs
Miletićeva 3, Kovilј

Apoteka Rumenka
Tel.: 021/210-1266, 210-1267
E-mail: rumenka@auns.co.rs
Oslobođenja 22, Rumenka

Apoteka Veternik
Tel.: 021/210-1278, 210-1279
E-mail: veternik@auns.co.rs
Vuka Karadžića bb, Veternik

Apoteka Budisava
Tel.: 021/210-1274, 210-1275
E-mail: budisava@auns.co.rs
Školska bb, Budisava

Apoteka Begeč
Tel.: 021/210-1262, 210-1263
E-mail: begec@auns.co.rs
Kralјa Petra I 44, Begeč

Apoteka Liman
Tel.: 021/210-1220, 210-1221, 210-1219
E-mail: liman@auns.co.rs
Narodnog fronta 10, Novi Sad

Apoteka 23.oktobar
Tel.: 021/210-1222, 210-1223, 210-1224
E-mail: oktobar23@auns.co.rs
Bulevar oslobođenja 41, Novi Sad

Apoteka Dr M.Danilović
Tel.: 021/210-1242, 210-1243
E-mail: danilovic@auns.co.rs
Narodnog fronta 72, Novi Sad

Apoteka Dr J.Tucakov
Tel.: 021/210-1216, 210-1217, 210-1218
E-mail: tucakov@auns.co.rs
Bul.Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad

Apoteka Čenej
Tel.: 021/210-1268, 210-1269
E-mail: cenej@auns.co.rs
Partizanska 1, Čenej

Apoteka Petrovaradin
Tel.: 021/210-1256, 210-1257
E-mail: petrovaradin@auns.co.rs
Jože Vlahovića 8, Petrovaradin

Apoteka Bukovac
Tel.: 021/210-1258, 210-1259
E-mail: bukovac@auns.co.rs
Karađorđeva 107, Bukovac

Apoteka Galenius
Tel.: 021/210-1239, 210-1238
E-mail: galenius@auns.co.rs
Sime Miloševića 2, Novi Sad

Apoteka Matica
Tel.: 021/210-1244, 210-1245
E-mail: matica@auns.co.rs
Stevana Hladnog 1, Novi Sad

Apoteka Hipokrat
Tel.: 021/4805-978
E-mail: hipokrat@auns.co.rs
Institutski put 4, Sremska Kamenica

Apoteka Šangaj
Tel.: 021/210-1250, 210-1251
E-mail: sangaj@auns.co.rs
Ulica 8. br.8, Šangaj