Контакт

Канцеларија за старије особе
Трг слободе број 1, приземље канцеларија број 9
телефон:  021/ 4807763 
kancelarijazastare@novisad.rs