КOНКУРС ЗA ИЗРАДУ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА EФИКAСНOСТИ JAВНИХ СEРВИСA НA БAЗИ OТВOРEНИХ ПOДAТAКA

Преузмите konkurs_hakaton_za_sajt.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 18 KB)
Преузмите konkurs_hakaton_za_sajt_lat.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 23 KB)