ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, КОЈA СВОЈИМ РАДОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У ГРАДУ НОВОМ САДУ