ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта спортско-рекреативне парковске површине на делу парцеле 1568 у Бегечу