ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СА ОПРЕМОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ГАЛЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ (ШИФРА: ГЛ-3/19)