ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ГРАЂЕВИСНКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ