Читај ми

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2020.

Радна група за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада је на седмој седници, одржаној 22. фебруара 2019. године, утврдила Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада, који је објављен на интернет страници Града http://www.novisad.rs/nacrt-lokalnog-akcionog-plana-za-rodnu-ravnopravno... Радна група организује јавну расправу о Нацрту локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019 – 2020. Године, од 26. фебруара до 12. марта 2019. године.

Позивају се грађани и њихова удружења, заинтересована правна лица и стручна јавност да примедбе и сугестије на Нацрт локалног акционог плана доставe Радној групи на адресу за пријем службене електронске поште nebojsa.mirkovic@uprava.novisad.rs или у писаном облику на адресу Трг слободе бр. 1, Нови Сад, са назнаком „За Радну групу за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019 – 2020.“

Нови Сад, 27. фебруар 2019. године