ЈАВНA РАСПРАВA И ЈАВНI УВИД О НАЦРТУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И ВРБАС ЗА ПЕРИОД 2019-2028. ГОДИНЕ

Преузмите zakljucak.pdf (application/pdf 867 KB)
Преузмите xii_30_-_regionalni_plan_upravljanja_otpadom.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 14888 KB)
Преузмите xii_30_-_izvestaj_o_strateskoj_proceni_uticaja_za_regionalni_plan_upravljanja_otpadom.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 3584 KB)
Преузмите obrazlozenje.pdf (application/pdf 786 KB)