ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СТАКЛОРЕЗАЧКЕ УСЛУГЕ (ШИФРА: ЈНМВ-10/2017)