ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И ПРОТИВПРОВАЛНОГ АЛАРМНОГ СИСТЕМА (ШИФРА: ОП-8/2017)