ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ-ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА (ШИФРА: ОП-10/2017)