ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ОД ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ШИФРА: ОП-6/2017)